KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi
 • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde Şirket ve birim hedeflerine ulaşılması
 • İş süreçlerimizin özdeğerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 • Çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uyulur.
 • Ürün ve proseslerle ilgili projeler hazırlanırken çevresel etkiler dikkate alınarak kirlilik, kaynağında önlenmeye çalışılır.
 • Elektrik, yakıt ve su sarfiyatları gibi kaynakları azaltıcı tedbirler alınır ve her yıl hedefler konarak sürdürülebilir gelişme sağlanır.
 • Faaliyetlerimiz sırasında oluşan katı, sıvı ve gaz atıklarımızı azaltıcı önlemler alınır, tekrar kullanım veya geri kazanım imkanları uygulanmaya çalışılır.
 • Çevre konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımız bilinçlendirilir ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimlere tabi tutulur.
 • Ulusal ve yerel resmi kuruluşlar, diğer sanayi kuruluşları ve tedarikçiler ile işbirliği sağlanarak, çevre standartlarımızın hep birlikte yükseltilmesine çalışılır.
 • İşyerlerimizdeki tüm çalışanlarımız bu politikadaki hedeflere ulaşabilmek için işbirliği içinde çalışırlar.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Temel İlkelerimiz;

Biytaş olarak iş güvenliği politikasına uyumlu ve ulusal mevzuat ile yönetmeliklere uygun çalışmak ve yeni projelerlerde iş güvenliği ve ergonomi hedeflerine uymaktır.

Çalışma şartlarının ve ergonominin iyileştirilmesi, risklerin önlenmesi, çalışanların yaralanmasını ve sağlığının bozulmasını önlemek şirketimizin ve yöneticilerimizin en önemli sorumlulukları arasındadır.

Çalışma şartlarının ve iş güvenliği yönetiminin başarısı bireysel ve toplum olarak güvenlik bilincine sahip olmaktan geçer. Herkes, gerekli güvenlik ekipmanlarını kullanarak, kurallara uyarak ve risklerin önlenmesine katkıda bulunarak kendi güvenliğini sağlamaktan sorumludur.

Gerekli önlemler alındığı takdirde önlenemeyecek iş kazası yoktur. Sağlıklı olmak ve fiziksel güvenlik çalışanlarımızın en doğal hakkıdır. Güvenlik bir davranış biçimidir. Güvenli davranmayı gerek şirket gerekse şirket dışındaki yaşantımızda bir yaşam biçimi olarak benimsemeli ve hayatın her alanında uygulamalıyız.